Tizenévesen mindenki megkapja a kérdést közeli vagy távolabbi rokontól, ismerőstől: „Mi akarsz majd lenni?” A kérdező nem is igazán kíváncsi a válaszra. A gyerek nyitja a száját, és mesélne arról, mennyi minden érdekli a nagyvilágban, de nem könnyű kiválasztani azt, ami a számára legmegfelelőbb lehet. Vagy már annyian kérdezték tőle, hogy csípőből jön a dacos válasz: nyugdíjas, gazdag, megasztár, celeb…

Nagyon fontos, hogy a pályaorientáció nem egy egyszeri döntés, hanem egy folyamat, amely lehetővé teszi, hogy az ember élete bármely pontján, bármilyen életkorban felmérje és megismerje az igényeit, készségeit, képességeit és érdeklődését annak érdekében, hogy a továbbtanulással és a későbbi elhelyezkedéssel, foglalkoztatással kapcsolatban a lehető legmegalapozottabb döntést tudja meghozni oly módon, hogy a lehetőségek és a valóság, az elképzelések és a realitások összhangba kerüljenek.

A középiskola hatással van a későbbi munkaerő-piaci helyzetre és az életpályára is; ezért fontos, hogy tudatosan végiggondoljuk, jó döntés szülessen. Egy 14 éves képes lehet egyedül is dönteni, de még ekkor sem árt terelgetni, segíteni a döntésben. Ha a szülők döntik el, melyik iskola a legjobb, akkor is érdemes figyelembe venni néhány szempontot a megfelelő szakma és iskola kiválasztásánál.

Megfelelő önismeret

Mindenkiben felmerül a kérdés:

Amikor pályát választunk, fontos, hogy reális önismerettel rendelkezzünk. Bár, amikor a számunkra szimpatikus foglalkozásokon gondolkodunk, ösztönösen is azok felé húzunk, amelyek végzéséhez természetes, velünk született képességekkel is rendelkezünk. Azonban gyakran fordul elő, hogy a kor divatszakmái teljesen más irányba csábítanak el bennünket, mint amerre ösztönösen is mozdulnánk. Többször merül fel a tanácsadás során, hogy azt meséli el a fiatal, látott egy filmet, néz egy sorozatot és onnan tetszik meg neki egy szakma, pl. oknyomozó riporter, bűnügyi antropológus (Dr. Csont).

A fiatalok többsége sokszor külső hatásra – a szülők, az ismerősök példái és a média által sugallt kép alapján – választ pályát, pedig hosszú távon csak a belső indíttatás és az érdeklődés okoz elégedettséget és tartja szakmájukban a dolgozó embereket.

Miért is fontos önmagunk ismerete a pályaválasztásnál?

A pályaválasztás, pályaépítés során egyaránt figyelembe kell venni a megélhetés és az önmegvalósítás iránti vágyunkat. Mindkettő nagyon fontos, hisz nem választhatunk olyan pályát, ami nem teszi lehetővé önmagunk és (leendő) családunk fenntartását, de hosszútávon az olyan választás is káros lehet, amely nem támogatja a személyiségünk kibontakozását.

Ahhoz, hogy olyan pályát, foglalkozást válasszunk, amelyben később sikeres lehetünk, és amely később a mindennapok során örömet okoz, lényeges, hogy figyelembe vegyük saját tulajdonságainkat és az egyes foglalkozások, szakmacsoportok jellemzőit.

Pályaismeret

A jó pályaválasztás feltétele a pályaismeret, ami az egyes pályák leglényegesebb követelményeinek ismeretét jelenti, annak érdekében, hogy a képességeid, tudásod és a választott pálya megfeleltethetők legyenek egymásnak. Azt tapasztalom a tanácsadásaim, ill. a csoportos foglalkozások során, hogy a fiatalok alig ismernek szakmákat. Ha fel szeretnék velük soroltatni, jó, ha tudnak 20-t mondani, pedig ma Magyarországon 7366 pálya van, ami közül lehet választani. Itt fontos megemlítenem az egyes szakmák profilját, ami az egyes foglalkozásokról nyújt részletes információkat. A leírásokból kiderül, hogy milyen tantárgyakból szükséges jól teljesíteni, ha az adott szakmát választja az ember, milyen iskolát kell elvégezni a szakma gyakorlásához, illetve milyen tevékenységeket, feladatokat látnak el az adott szakmában dolgozó szakemberek, milyen körülmények között dolgoznak. Mindig hangsúlyozom, és meg is szoktunk nézni olyan szakmabemutató filmet, ami érdekli a fiatalokat. Hogy ez miért jó? Mert ezekben a filmekben az adott szakmákban dolgozók elmondják, mi az, amit szeretnek a mindennapjaik során és mi az, amit nem. Mi a szakmájuk előnye, hátránya, mennyi ideig tartott a foglalkozás elsajátítása.

Munkaerőpiac ismerete

Ha ismerjük a keresletet-kínálatot, akkor tudjuk, hogy miből van hiány, és ott jó esély van az elhelyezkedésre.Ha ismerjük egy adott szakmában a várható bérek nagyságát, abból megtudhatjuk, hogy olyan színvonalon tud-e majd élni a fiatal, amilyenen szeretne. Erre nagyon hasznos oldal a Bérkereső. Hatalmas döbbenet szokott lenni, amikor megnézzük a már kiválasztott szakmákat és látjuk, hogy pl. az ügyvédjelöltnél a villamosvezető kétszer annyit tud keresni.

A pályaorientáció történhet tanácsadás vagy konzultáció keretében, de ide sorolhatjuk az öntájékozódást, a pályaválasztási rendezvények látogatását vagy az üzemlátogatásokat is, amelyek kapcsán a megszerzett információk, tapasztalatok megkönnyítik a pályaválasztást.

A tanácsadás célorientált, problémamegoldó tevékenység, ahol a tanácsadó a beszélgetések során pályaorientációban támogat. A tanácsadási folyamat több lépésben, több alkalommal történik, amelyek során a tanácsadó segít abban, hogy átgondolja az ember a pozitív tulajdonságait, képességeit, értékeit, amelyekhez reális képzési vagy elhelyezkedési irányokat tud kapcsolni. A tanácsadó nem dönt a tanácskérő helyett, abban segít, hogy az információkat és szempontokat mérlegelve, önálló döntést tudjon a fiatal hozni. A pályaorientációs tanácsadáshoz kapcsolódva rendelkezésre állnak különböző önértékelő kérdőívek is, amelyek eredményét a tanácsadóval meg lehet beszélni.

Kihez fordulhatunk?

Pályaorientációval kapcsolatban segítséget kaphatsz non-profit szervezetektől (ifjúsági irodák, alapítványok, családsegítők), az iskolákban, szakképző intézményekben tevékenykedő pedagógusoktól, pályaorientációs szakemberektől, de a tájékozódáshoz remek lehetőséget biztosítanak a különböző iskolaválasztással kapcsolatos rendezvények valamint a pályaválasztást támogató online portálok is (eletpalya.munka.hu, palyanet.hu, milegyek.hu).  Ha valaki szeretné jobban megismerni saját érdeklődési területeit és képességeit, akkor az  általános iskolásoknak szóló kérdőívek kitöltésével (pl. www.palyaorientacio.munka.hu) megtudhatja, milyen foglalkozási területek és pályakörök illeszkednek az egyes érdeklődési területekhez.

A legfontosabb persze: „Találj magadnak egy munkát, amit szeretsz, és akkor többé nem kell dolgoznod!”- tartja a kínai közmondás.

Fejér Noémi pszichológus

Share