1.    A Tájékoztató célja és hatálya

2.    Irányadó jogszabályok

3.     Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

4.    A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

 Hírlevélre történő feliratkozás

 Családi TudásTár előfizetés

Tanulói fiók regisztrációja (Családi TudásTár és ingyenes tananyagra való regisztráció esetén kötelező!)

Facebook oldal

Számlázás

5.    Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

6.    Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

7.     Az adatok tárolásának módja, biztosítása

8.    Eljárási szabályok

9.    Kártérítés

10.      Jogorvoslat

11.      Hatósági együttműködés

Kelt: Budapest, 2020. 01. hónap. 02. nap

Share