1.    A Tájékoztató célja és hatálya

2.    Irányadó jogszabályok

3.     Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

4.    A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

 Hírlevélre történő feliratkozás

Facebook oldal

Számlázás

5.    Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

6.    Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

7.     Az adatok tárolásának módja, biztosítása

8.    Eljárási szabályok

9.    Kártérítés

10.      Jogorvoslat

11.      Hatósági együttműködés

Kelt: Budapest, 2020. 01. hónap. 02. nap

Share