Oswald Spengler 1922-ben megjelent főművében, a Nyugat alkonyában olyan jóslatot kockáztat meg, melyet ma kőkemény valóságként élünk és saját szemünkkel tapasztalunk. A német történész-filozófus a neves mű második kötetében így ír: „A nagy fordulat (a népek történetében) akkor következik be, amikor egy nagy műveltségű nép mindennapi gondolkodásában  a gyermekek létezésére indokokat kezd keresni. A természet nem ismer indokokat. (…) Az ősi népek bő gyermekáldása természeti jelenség, melynek meglétén senki nem morfondírozik, még kevésbé annak hasznán vagy kárán. Ahol a születési indokok egyáltalán tudatosulnak, ott maga az élet vált már kérdésessé. (…) Az ősasszony, a parasztasszony: anya – minden női sajátossága ebbe a fogalomba fut össze, csak később jelenik meg az ibseni nő, a barátnő, akinek gyermekei helyett lelki konfliktusai vannak. (…) A gyermekbőség fokozatosan provinciálissá válik.

A sokgyermekes apa a nagyvárosokban karikatúra.

Ezen a lépcsőfokon veszi kezdetét minden civilizációban az elnéptelenedés stádiuma. Így zajlott ez az antikvitásban is: az Imperium a legteljesebb békét élvezte, gazdag volt, magas műveltségű, jól szervezett. Mindennek ellenére gyorsan és tömegesen fogyott a népessége.”

Ismerős?

Az az európai, keresztény civilizáció, amelyet sajátunkként élünk, végóráit éli. Ez nem optimizmus vagy borúlátás kérdése, egyszerű matematika. Erről a tendenciáról beszél minden demográfiai mutató. Az ENSZ vonatkozó jelentése szerint az európai kontinens lakosságszáma – a világban egyedüliként – csökkenni fog 2050-ig. S bár az egy nőre jutó születésszám a mostani 1,6-es európai átlagról 1,8-ra növekedik majd (alapvetően a bevándorlók magasabb termékenysége miatt), de ez még mindig nem éri el az önfenntartáshoz szükséges 2,1-es átlagos születésszámot.

Európa lakosságszámának radikális csökkenését csak a bevándorlás mérsékli, mely azonban a Pew Research Center előrejelzése szerint a vallási arányok (s vele a kultúra és a szokásrendszer) gyökeres megváltozását eredményezi. Ha végigsétálunk egy európai nagyvárosban, ma is láthatjuk ennek jegyeit, az utcákon futkosó kisgyermekek többségének kezét fejkendős asszonyok fogják. A keresztények száma 2050-re Európában 100 millióval fog csökkenni, s ezzel arányuk 65%-ra esik vissza, miközben a kontinensen minden tizedik ember muszlim lesz. Az előrejelzések szerint 2070-re világszerte meghaladhatja a muszlimok száma a keresztényekét, előbbi felekezet tagjainak 40 százalékát pedig a szubszaharai országokban fogjuk találni. A Közel-Kelet, amely már ma is túlnépesedett, azt a mérhetetlen embertömeget, amelynek számát a tágabb értelemben vett termékeny félholdra (nomen est omen!) vetítve 2000 és 2050 között 1 milliárdos gyarapodással becsülik, nem lesz képes eltartani. Ennek a „feleslegnek” nagyobb része Európa felé tart és indul el majd.

Nemrég Jordániában járva nemcsak az ottani társadalom gyökeresen eltérő korfáját tapasztalhattam meg (mindenhol gyerekek és gyerekek), de egy helybeli iskola falán olyan plakátokat is láthattam, amelyek már kisiskolás kortól arra készítik fel a tanulókat, hogy mit vigyenek majd magukkal, ha elvándorolnak: személyi azonosításhoz szükséges dokumentumot, az iskolai végzettségük igazolását, kést, kötelet stb. Gyakorlatias itiner a helybéli lakosság számára, a változás egyértelmű üzenete nekünk, európaiaknak.

 

A demográfiai bomba tehát ketyeg, a spengleri jóslat beteljesedni látszik, életmódunk rövid időn belüli, radikális átalakulása gyakorlatilag elkerülhetetlen. És hogy mennyire igaz az, amit lassan száz éve vetett papírra a német filozófus, mi sem igazolja jobban, mint az a tény, hogy Európa-szerte a mai harmincasok közel harmadának nem lesz gyermeke, s ez a szomorú arányszám csak tovább fog nőni a fiatalabb generációk körében egyre népszerűbb, tudatosan választott gyermektelenség terjedésével.

Sorsunk, gyermekeink jövője sosem volt ennyire nyilvánvalóan az anyák kezében. Nem babra megy a játék: a lét a tét!

Lotte

 

Képek forrása:

https://hu.pinterest.com/pin/199776933448841612/

https://hu.pinterest.com/pin/564638872005964303 /

https://hu.pinterest.com/pin/250442429256177609/

Share